nibig-logoMet ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. HB in beeld voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het oordeel van de zorgaanbieder en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij -indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt- u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Klachten Portaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject. Met ingang van 01-01-2017 is HB in beeld bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te bereiken via info@ klachtenportaalzorg.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer 06-25186207. Het algemene-voorwaarden-kpz van het KPZ, geldt als basis voor de klachtenprocedure van HB in beeld. De geschillenregeling van het KPZ zal in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie KPZ downloaden.