GAT Geschillen 2022Heeft u een klacht? Bespreek deze gerust eerst met mij, samen proberen we uw klacht op te lossen. Komen we er niet uit of meld je de klacht liever bij een klachtenfunctionaris? Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/“.

Ik werk als therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Voor alle afspraken gelden de GAT-Algemene voorwaarden voor alternatieve / complementaire therapeuten.