Soms vertonen (hoogbegaafde) kinderen ander gedrag dan we zouden willen. Zeker op school wordt een kind al gauw bestempeld tot druk, dromerig, concentratieprobleem, overprikkeld, aggressief, gevoelig, sociaal-emotioneel nog niet rijp, etc. Maar wat is ‘normaal’ gedrag? En waar zou het gedrag van een kind mee te maken kunnen hebben? En wat als we nu eens vragen aan het kind hoe het met hem/haar gaat in plaats van praten óver een kind. Kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat er speelt en ze vinden het meestal heel fijn om samen een  oplossing te zoeken. En heel vaak weten kinderen zelf al een oplossing aan te geven.

Ook kan het zijn dat gedrag een gevolg is van… Kinderen die op school heel stil zijn en zich niet laten zien kunnen thuis heel explosief en aggressief reageren. Dit kind heeft zich op school dan zo moeten inhouden, dan het thuis (in zijn veilige omgeving) durft en moet laten gaan. Maar dat is voor ouders en andere gezinsleden niet altijd gemakkelijk.

Boos
Als we het gedrag van een kind willen veranderen zullen we op zoek moeten naar de reden van het gedrag en samen een passende oplossing creeëren. Als ouders en begeleiders willen we het liefste dat een kind niet meer boos wordt. Maar boos zijn is ook heel goed voor een kind, dus in plaats van niet meer boos mogen zijn, zoeken we naar een oplossing hoe je als kind op een goede manier boos kan zijn.

Overprikkeld
En als een kind snel overprikkeld reageert, dan gaan we op zoek naar waarom het gevoelig is voor prikkels. Het kan zijn dat er actieve reflexen zijn die ervoor zorgen dat het brein continu alert is. Tja, dan reageer je inderdaad op elke beweging, elk geluidje en elke prikkel die er bij je zintuigen binnenkomen. En als je brein in operste alertheid is, dan kun je niet tegelijkertijd luisteren naar de juf of meester en je taken maken. Je schoolresultaten hebben daar dan vaak onder te lijden.

Niet stil kunnen zitten
De juf of meester wil vaak dat je in de klas stil zit en rechtop aan tafel. Maar als jouw reflex tegen je zegt dat als je op een stoel zit dat je lijf wil strekken. Dan is het heel lastig stilzitten. Een kind is dan meer met het onder controle houden van zijn lijf bezig dan met leren. Aan de hand van eenvoudige bewegingsoefeningen zijn deze actieve reflexen op te sporen. Andere bewegingsoefeningen kunnen ervoor zorgen dat de reflex integreert en het lijf dus niet meer hindert. Een kind kan dan stil zitten en zich veel beter concentreren en dat komt de schoolresultaten meestal ook ten goede.

bored-childGedragsuitdagingen:
Veel gedragingen van kinderen hebben een oorzaak. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van het ongewenste gedrag om vervolgens vanaf de basis te kunnen werken aan gedragsverandering, zoals:

  • Niet lekker in je vel
  • Boos/gefrustreerd/ongemotiveerd
  • Angsten en emoties
  • Overprikkeld/onderprikkeld
  • Hooggevoelig
  • ADHD, ADD, Autisme, etc.

Wil je meer weten over gedragsveranderingen die mogelijk zijn? Neem voor meer informatie gerust even contact op.