Samenwerkingsverband (school)
Als de begeleidingsvraag puur ‘schoolgericht’ is, dan kan bij school gevraagd worden of vergoeding vanuit het samenwerkingsverband mogelijk is. Dit zijn vaak uiterst beperkte budgetten, die voornamelijk breder worden ingezet (financiering materialen, plusklas, etc).

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Als de hulpvraag een zorgvraag gericht op het kind als individu is (bijv. gedrag, emotionele toestand, de thuissituatie, begeleiding voor u als ouder) dan is PGB-vergoeding via de gemeente van jullie woonplaats soms mogelijk. PGB betreft in de meeste gevallen een deelvergoeding, waardoor u naast de gemeentelijke PGB-vergoeding nog een eigen bijdrage hebt. Informeer bij het jeugdteam/CJG/BJG van je gemeente. HB in beeld heeft de benodigde SKJ- en AGB registraties.

Zorgverzekeraar
Soms is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Voor informatie over de mate van vergoeding verwijs ik u door naar uw eigen verzekeraar en vraag daar schriftelijke bevestiging van de vergoeding. Ik ben lid van beroepsvereniging CAT, level 3 en voldoe aan de PLATO-norm medische- en psychosociale basiskennis die zorgverzekeraars eisen.


De volgende gegevens kunnen gevraagd worden:

 • Zorgverlener: Marieke A.P. Aalbers (van Esch)

 • Beroepsvereniging: CAT level 3,
  nr. CM2529-24-08-19
  (Psychosociaal en natuurgeneeskunde)

 • AGB-code zorgverlener:
  90107739 / 94106152
 • AGB-code onderneming:
  90066830 / 94065022

  Kwalificaties:
  9006 natuurgeneeskunde
  9021 genezers, overigen
  9037 psychosociaal zorgverlener
  9464 jeugd- en gezinsprofessional

  Prestatiecodes:
  24513 lichaamsgerichte psychotherapie
  24504 overige psychosociale therapie
  24505 behandeling (kinder)coaching
  24005 overige natuurgeneeskunde

 • PLATO-norm medische basiskennis:
  SHO-Registratienummer: 147856-144461
  SNRO.OP.14.12.30.315141.01MBKplato.1362
  dd. 17-06-2019
  SNRO en CPION geaccrediteerd

 • PLATO-norm Psychosociale basiskennis:
  SHO-Registratienummer: 149471-144461
  SNRO.OP.14.12.30.315141.02PsBKplato.1313
  dd. 15-07-2019
  SNRO en CPION geaccrediteerd

 • SKJ Kwaliteitsregister Jeugd, nummer: 100027964 (jeugd en gezinsprofessional)

 • Niet BIG-geregistreerd