Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als de hulpvraag een zorgvraag gericht op het kind als individu is (bijv. gedrag, emotionele toestand, de thuissituatie, begeleiding voor u als ouder) dan is PGB-vergoeding via de gemeente van jullie woonplaats soms mogelijk. Informeer bij de jeugdconsulent van je gemeente. Ouder dan 18 jaar? Informeer dan bij je gemeente naar PGB vanuit de WMO. HB in beeld heeft de benodigde SKJ- en AGB registraties.

Zorgverzekeraar

Soms is (deel)vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Helaas vergoeden niet alle maatschappijen nog complementaire zorg. Voor informatie over de mate van vergoeding verwijs ik u daarom door naar uw eigen verzekeraar.

De volgende gegevens kunnen gevraagd worden:

PLATO-norm: Medische basiskennis & Psychosociale basiskennis

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd: nummer 100027964 (jeugd en gezinsprofessional)

Beroepsvereniging:
CAT vergoedbaar nr. CM2529-24-08-19

Erkenningen
CAT Lichaamsgerichte psychotherapeut 
CAT Reflexzone therapeut

Prestatiecode:
24513 lichaamsgerichte psychotherapie

AGB-code:
zorgverlener: 90107739 / 94106152
onderneming: 90066830 / 94065022

BIG-geregistreerd: nee