Zorgverzekeraar

Soms is vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Voor informatie over de mate van vergoeding verwijs ik u door naar uw eigen verzekeraar en vraag daar schriftelijke bevestiging van de vergoeding.


Persoonsgebonden Budget (PGB)

Als de hulpvraag een zorgvraag gericht op het kind als individu is (bijv. gedrag, emotionele toestand, de thuissituatie, begeleiding voor u als ouder) dan is PGB-vergoeding via de gemeente van jullie woonplaats soms mogelijk. PGB betreft in de meeste gevallen een deelvergoeding, waardoor u naast de gemeentelijke PGB-vergoeding nog een eigen bijdrage hebt. Informeer bij de jeugdconsulent van je gemeente. Ouder dan 18 jaar? Informeer dan bij je gemeente naar PGB vanuit de WMO. HB in beeld heeft de benodigde SKJ- en AGB registraties.

De volgende gegevens kunnen gevraagd worden:

AGB-code:
zorgverlener: 90107739 / 94106152
onderneming: 90066830 / 94065022

Beroepsvereniging:
CAT vergoedbaar nr. CM2529-24-08-19
Erkenningen
CAT Lichaamsgerichte psychotherapeut HBO niv.
CAT Reflexzone therapeut HBO niv.
Prestatiecodes:
24513 lichaamsgerichte psychotherapie
24009  reflexzonetherapie

PLATO-norm: Medische basiskennis & Psychosociale basiskennis

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd: nummer 100027964 (jeugd en gezinsprofessional)

BIG-geregistreerd: nee

WhatsApp