Tegenwoordig zijn er veel kinderen met een leerprobleem. Persoonlijk spreek ik liever van leeruitdaging. Veel van de leeruitdagingen zijn gelinkt aan de ontwikkeling en het gedrag van een kind. Daarom kijk ik tijdens de screening en de behandelsessies altijd naar de combinatie van leeruitdaging, ontwikkeling en gedrag. En je zult zien als we aan de slag gaan dat resultaat op alledrie de gebieden merkbaar is.

Kinderen met leeruitdagingen en (hoog)begaafde kinderen denken en leren op een andere manier dan zoals er in het onderwijs les wordt gegeven. Het onderwijs niet past bij de denkwijze van het kind, daardoor krijgen kinderen vaak het gevoel dat ze dom zijn. Hun motivatie zakt weg, met alle gevolgen van dien.

Uitdagingen de baas
Daarom is het belangrijk om kinderen niet met een leerprobleem op te zadelen, maar het probleem juist als uitdaging te zien en als uitgangspunt te nemen om op zoek te gaan naar hún denk- en leerwijze. Op die manier kunnen ze begeleid worden om te kunnen gaan leren juist door gebruik te maken van hun talenten! Dit werkt motiverend, stimulerend, zorgt voor zelfvertrouwen en brengt het plezier in leren weer terug. En heel belangrijk: ze mogen weer zijn zoals ze zijn.

Leeruitdaging:

 • Beelddenken >>
 • (Hoog)begaafdheid >>
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst en perfectionisme
 • Zwakke executieve functies
 • Dyslexie, dyscalculie, etc.
 • ADHD, ADD, Autisme

Ontwikkeling:

 • Fijne motoriek
 • Grove motoriek
 • Leerrijpheid
 • Lateralisatie (links-rechts voorkeur)
 • Oogsamenwerking
 • Actieve reflexen

Gedrag:

 • Niet lekker in je vel
 • Boos/gefrustreerd
 • Angsten en emoties (trauma)
 • Overprikkeld/onderprikkeld
 • Hooggevoelig
 • ADHD, ADD, Autisme, etc.

Oefenen en ondersteuning
Bereidheid van het kind om te oefenen is het allerbelangrijkste om de uitdagingen de baas te kunnen worden. Maar ook  hulp en ondersteuning van ouders is noodzakelijk, evenals bereidheid van school tot het doen van (haalbare) aanpassingen. Pas dan kunnen we kinderen helpen om hun leeruitdagingen de baas te worden. Ze mogen leren op een manier die bij hun past, ofwel leren juist door gebruik te maken van hun talent.


* Niet alle bovengenoemde stoornissen zijn volledig te verhelpen, soms kan het een neurologische aandoening betreffen. Maar ook dan is er vaak wel een goed resultaat te behalen waardoor er gemakkelijker met de stoornis omgegaan kan worden. En dankzij MNRI reflexintegratie zijn er intussen al veel succesverhalen waarbij ook labels als ADHD, ADD, Autisme, MCD, etc niet meer te herkennen zijn bij kinderen.