Het Finse onderwijssysteem laat kinderen de eerste jaren van de schooltijd spelen en ontdekken. Pas op latere leeftijd gaan kinderen daar leren schrijven. In Finland zien we ook dat er vrijwel geen leerproblemen of leeruitdagingen voorkomen. Hoe kan dat? Om de hele eenvoudige reden dat kinderen in Finland de tijd, ruimte en mogelijkheden krijgen om zich goed klaar te stomen op het gaan leren. Kinderen zijn pas tussen de 6,5 en 8,5 jaar leerrijp. In Finland vinden ze het dus heel belangrijk dat een kind aan die voorwaarde voldoet voordat het gaat leren lezen, schrijven etc. Hoe anders gaat dat in Nederland, waar we op kinderdagverblijven met peuters al bezig zijn met een voorschools voorbereidend leerprogramma…

Meer buiten spelen en bewegen in de klas
Ik ben van mening dat we teveel druk op onze kinderen leggen, teveel verwachtingen scheppen, teveel kinderen vergelijken waardoor een kind niet meer kan zijn wie hij is. Kinderen moeten al heel jong heel veel kunnen, denk maar aan de CITO die we al vanaf de kleutergroep afnemen. Ook brengen kinderen al heel jong teveel tijd door achter een tablet, tv, (spel)computer etc. In elk klaslokaal staan tegenwoordig computers en ook op het digibord kan gespeeld worden. Buitenspelen, bewegen, je ogen de kost geven en de wereld ontdekken gebeurt veel minder. Kinderen vervelen zich vaker en ook zien we meer problemen bij de oogsamenwerking, het niet kunnen stilzitten en de motoriek. We zorgen er niet meer voor dat de kinderen op een goede manier leerrijp raken. Gelukkig wordt er steeds meer bekend dat bewegen voorwaarde is voor leren en in veel klassen wordt beweging toegevoegd aan lessen. Dat is een hele goede ontwikkeling! En zeker als scholen weten welke oefeningen en bewegingen van belang zijn, dan kan dat prima worden ingezet tijdens gym, bewegingsles of als energizer in de klas.

Leerrijpheid
In de praktijk zie ik regelmatig kinderen die doordat ze pienter zijn al met 5,5 naar groep 3 gaan. Cognitief zijn deze kinderen hun leeftijd vooruit en horen ze niet meer in een kleuterklas thuis. Maar qua leerrijpheid zijn ze nog niet ver genoeg ontwikkeld, waardoor ze in groep 3 toch moeite hebben met bepaalde vaardigheden. Vaak laten scholen een kind dan in groep 3 doubleren, maar als er niet aan de leerrijpheid wordt gewerkt, dan zal het doubleren niet veel effect hebben, buiten het feit dat je een cognitief vooruitlopend kind herhaling aanbiedt wat voor verveling en onderpresteren kan zorgen.


Bodymap bewegingslab & SAQ EMP
bodymapSchrijven, lezen, kunnen stilzitten enz. vraagt een goede rijping van het zenuwstelsel. Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om hun zenuwstelsel te kunnen ontwikkelen. Want dit gebeurt helaas niet vanzelf. Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen ontwikkelen. De kennis om de juiste prikkels op de juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind. De ontwikkeling van de zintuigen, een vlot lateralisatieproces, de middellijn kunnen overkruisen. het gebeurt niet altijd vanzelf.


Wil je weten of een kind leerrijp is? Daar zijn eenvoudige testjes voor. En ook zijn er genoeg leuke beweegspellen die ervoor zorgen dat een kind zich op een juiste manier ontwikkeld om leerrijpheid te stimuleren. Al zal gras niet harder groeien door eraan te trekken. Meer weten? Neem gerust contact op.