PLATO-norm:
Psychosociale Basiskennis – Con Amore (2019)
Medische Basiskennis – Con Amore (2019)
Nascholingen: Burnout (2021) – Depressie bij jongeren tot 24 jaar (2021) – Holistische principes (2020) – Transities (2020)

Hoogbegaafdheid:
Zelfstandig talentbegeleider voor hoogbegaafden (cum laude) – Novilo (2015)
Aanvullende kenniscolleges: Theorie hoogbegaafdheid – Hersenontwikkeling en leren – Leren leren – Executieve functies – Faalangst en perfectionisme – Onderpresteren – Mindset – Praktische psychologie en NLP – Positieve psychologie – Hoogbegaafdheid en AD(H)D deel 1 & 2 – Hoogbegaafdheid en Autisme deel 1 & 2 – Hoogbegaafdheid en dyslexie – Samenwerken – Verrijkingsmaterialen – Hersenen en IQ testen – Opzetten plusklas – Spiral dynamics – Motorische Remedial Teaching – Coachingsvaardigheden – Groep 3, een echte uitdaging – Lucky 7 – Beleid
3-daagse specialisatie: Coachingsvaardigheden

Reflexintegratie:
MNRI® Masgutova Neurosensomotorische Reflexintegratie: (2015 – 2021) Basal ganglia – Breathing – Anatomy, neuroanatomy and neurophysiology – Introduction to intronauts and infant reflexes integration – Strengthen stress resilience and immunity – Children with challenges – Dyslexia – Stress hormones – Maximizing brain potential – Neurostructural – Archetypes – Tactile system integration – Upper Limbs & Manual Skills Development – PTSD & Stress release – Lifelong reflexes – DPRI; Dynamical & Postural Reflex Integration
Rhythmic Movement Training International (RMTi):  (2016) Focus, Organization & Comprehension – Emotions, Memory and Behaviour – Reading & writing (Moira Dempsey)
Bodymap: (2015) Ontwikkelingslab deel 1 & deel 2 – Bodymap SAQ Emp verdiepingsdag

Psychosociaal en jeugdzorg:
Weerbaar communiceren voor pubers – Tea Adema (2021)
‘VRIENDEN’programma voor jongeren (13-17 jaar)
– Dr. Paula Barrett / Praktijk Mimosa (2021)
POPtalk
– Praktijk Mooi leven (2021)
Beeldende therapie en ACT
– ACT in beeld (2021)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Civas (2021)
Transactionele Analyse (TA) – Transactionele analyse – Civas (2021)
IEMT – NLP academie (2021)
Jeugdzorg trainingen (Skillstown): Niet aangeboren hersenletsel (NAH) – Traumasensitief werken – Hou me vast & laat me los (hechting) Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)- Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening – Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht! – Juridisch kader jeugdbescherming – Juridisch kader jeugdreclassering – De schriftelijke aanzwijzing –  Privacy – Digitale veiligheid voor jeugdzorg – Beroepscode en tuchtrecht (2020 – 2021)
Verdieping vroegsignalering autisme – Karakter academie (2020)
Suïcidepreventie – 113 zelfmoordpreventie (2020)
Beroepscode en tuchtrecht – Timm consultancy (mei 2020)
Inleiding Psychologie – Open Universiteit (2020)
Systemisch kijken naar kinderen – Centrum van verbinders (2018)
MatriXcoaching – Angsten en emoties (2016)
Stresskids – Wendy Peerlings (2016)

Diversen:
Verbroken Verbinding massage – Praktijk Sada (2020)
Heart Connection Nederland: Levensblauwdruk – Basis Biologie en Psyche – Heart Connection en reflexintegratie (2019)
Conceptie, Zwangerschap en de geboorte;
de reis die ons leven bepaalt – Anna Verwaal (2018)
Geboorte in Kaart – GIK academie (2018)
De IK-fabriek – Carla van Wensen (2018)
Biologische natuurwetten en reflexen (2017)
Kindertekeningen analyseren (2016)
CNLS Visuele screening & training
door Will Missot (2015)
‘Ik leer anders’ voor beelddenkers (2014)
Reiki eerste graad (2009)


Visueel screener & trainer

logo coach Ik leer anders

masgutova-logo_2

RMT logobodymap

novilo-logo-blauwkader

WhatsApp