Reflexen zijn automatische reacties van het lichaam op een prikkel (oa huid, pees, spier, oog, oor). Hier kun je niet over nadenken. Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen. Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen. Een kind ontwikkelt hierdoor inefficiënte compensaties. Een kind kan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie. Door middel van reflexintegratie kunnen deze reflexen alsnog integreren, waardoor reacties van het lichaam weer worden zoals ze horen te zijn.

Ontwikkeling
reflexintegratie_mnriIn het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken. In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen. Primaire reflexen heb je alleen nodig bij geboorte t/m ongeveer je tweede jaar. In die periode ontwikkelen ze zich normaal gesproken naar volwassen reflexen (lifelong) of bewuste bewegingen. Maar in die ontwikkeling kan iets anders gebeuren. De respons op een prikkel kan dan anders zijn dan optimaal is, bijvoorbeeld hypo of hyper actief, tegengesteld of afwezig.

Het doel van MNRI® reflexintegratie is om primaire reflexen te helpen ontwikkelen en te helpen integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein. Dit leidt tot gelukkigere, kalmere kinderen, met minder stress, met een betere emotionele ontwikkeling, een beter functioneren en een beter leervermogen. MNRI® is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.


Behandeling

Intake: Een MNRI®-behandelaar kan aan de hand van uw verhaal en de symptomen die u beschrijft een eerste indicatie geven van vermoedelijk nog actieve reflexpatronen.

Testen: Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke reflexen nog actief zijn, wordt met het geven van een bepaalde stimulus gekeken naar de intensiteit van de respons, de snelheid van de respons, de symmetrie, of de respons bij die prikkel hoort en/of een respons eventueel volledig uitblijft terwijl er wel indicatie is dat de reflex actief zou moeten zijn.

Directe en diepgaande integratie: Tegelijkertijd bij het vinden van een nog actieve reflex wordt direct gestart met het integreren van die reflex. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon. De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen bij herhaalde oefening.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

Masgutova-Institute: Neuro-Sensomotorische Reflex Integratie
masgutova-logo_2Sinds 2015 werk ik met Masgutova MNRI reflexintegratie en jaarlijks volg ik diverse modules om me verder te specialiseren in deze methode. Tijdens de sessies screen  ik kinderen op nog aanwezige primaire reflexen en ik help ze om deze nog aanwezige reflexen te integreren. Ook voor volwassenen kan MNRI zinvol zijn. Het is tevens een methode om oa. te werken aan sensorische en tactiele integratie en trauma en stressrelease.


Rhytmhic Movement Therapy International (RMTi)
RMT logoIn het voorjaar van 2016 heb ik drie modules gevolgd Rhytmic Movement Therapy gevolgd van de Australische Moira Dempsey. Op een subtiele en hele kindvriendelijke manier kan er getest worden welke reflexen actief zijn. Op zowel passieve als actieve manier kunnen reflexen geintegreerd worden. Op basis van RMT werk je met het kind samen, het kind heeft de regie bij de oefeningen.


Bodymap bewegingslab & SAQ EMP
bodymapSchrijven, lezen, kunnen stilzitten enz. vraagt een goede rijping van het zenuwstelsel. Kinderen moeten in de echte wereld heel wat bewegingservaringen opdoen om hun zenuwstelsel te kunnen ontwikkelen. Want dit gebeurt helaas niet vanzelf. Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen ontwikkelen. De kennis om de juiste prikkels op de juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind. De ontwikkeling van de zintuigen, een vlot lateralisatieproces, de middellijn kunnen overkruisen. het gebeurt niet altijd vanzelf.