•  Zit uw kind niet lekker in zijn of haar vel of laat uw kind gedrag zien wat niet bij hem of haar past?
•  Heeft uw kind moeite op school en haalt hij of zij er niet uit wat er in zit?
•  Vertoont uw kind concentratieproblemen en kan het moeilijk stilzitten?
•  Is uw kind hoogbegaafd, hooggevoelig of beelddenkend?
•  Heeft uw kind dyslexie, dyscalculie, ADHD/ADD, Autisme of een ander labeltje?
•  Is er sprake van stress of trauma? Of heeft uw kind een laag zelfbeeld?
•  Vindt uw kind het moeilijk om vriendjes te maken en zoekt het contact met gelijkgestemden?
•  Heeft uw kind behoefte aan meer uitdaging op school of buiten school?

 

Leer-, ontwikkeling- en gedragsproblemen
Vanuit mijn praktijk HB in Beeld in ’t Oventje (tussen Uden en Zeeland) begeleid ik kinderen die tegen uitdagingen aanlopen op het gebied van leren, ontwikkeling en gedrag. Veel van de  kinderen die bij mij komen zijn hooggevoelig, hoogbegaafd, beelddenkend of hebben een ander labeltje. Juist deze kinderen denken anders en hebben daarom op school, maar ook erbuiten, te maken met diverse uitdagingen. Het kan zijn dat ze op school vastlopen, moeite hebben met hun motoriek, zich onbegrepen voelen, snel overprikkeld zijn, het moeilijk vinden om vriendjes te maken, etc. Ik help deze prachtige kinderen door op zoek te gaan naar de oorzaak, om vervolgens de uitdagingen bij de basis aan te pakken, waardoor de uitdagingen (vrijwel altijd) verdwijnen. Het resultaat zijn kinderen die weer vrolijk zijn en plezier hebben in het leren, spelen en leven.

Iedereen krijgt begeleiding op maat, er is dus geen standaard programma. Omdat we problemen blijvend willen oplossen, begin ik altijd met het zoeken naar de oorzaak van de problemen en dat doe ik door leuke, actieve testjes, zodat ik kan zien hoe het lijf en brein reageert op bewegingen en prikkels. Ik kijk allereerst naar actieve reflexen die het lijf kunnen hinderen, maar ook naar de leervoorkeur, de motorische ontwikkeling, leerrijpheid en oogsamenwerking van uw kind. Als inzichtelijk is wat uw kind hindert, gebruik ik verschillende methodes en technieken om uw kind weer goed te laten functioneren, beter te laten presteren en/of beter in zijn of haar vel te krijgen. Afhankelijk van de hulpvraag bekijk ik dus op welke manier een kind het beste en snelste weer op weg wordt geholpen. Ik ben o.a. gecertificeerd om te mogen werken met MNRI reflexintegratie, Visuele screening en training, ‘Ik leer anders’ voor beelddenkers en ik ben gediplomeerd talentbegeleider voor hoogbegaafden.

Een andere kijk…
Wat is er nu anders in mijn aanpak? Hoofdzakelijk is dat het aanpakken van de problemen vanaf de oorzaak, dat doen we spelenderwijs en op een actieve, stimulerende, motiverende manier, waardoor oefenen ook echt leuk is.
Een voorbeeld: bij leesproblemen wordt nogal eens gezegd dat een kind veel leeskilometers moet maken. Maar… wat als het leesprobleem komt doordat een kind niet gekropen heeft, waardoor de ogen nu niet goed samenwerken? Ik ga dan eerst aan de slag met de reflexen en oogoefeningen die ervoor zorgen dat de links-rechts samenwerking van de hersenen en van de ogen verbeteren. Ik zie kinderen met sprongen in AVI niveau vooruit gaan, zónder ook maar één boek te hebben gelezen tijdens de begeleiding! En datzelfde geldt ook voor andere uitdagingen waar kinderen tegenaan lopen (denk aan dyscalculie, beelddenken, concentratie, boosheid, fijne en grove motoriek, stress, gevoeligheid, AD(H)D, autisme, etc).

Volwassenen en ouders
Ook begeleid ik (hoogbegaafde) volwasenen die niet lekker in hun vel zitten of last hebben van o.a. stress of trauma. Door middel van coaching en reflexintegratie zorg ik ervoor dat iemand weer de regie terugkrijgt en rust, stabiliteit en zekerheid ervaart in lijf en brein. In geval van trauma hoeft er niet over het trauma gesproken te worden om toch geholpen te kunnen worden. Voor ouders van kinderen met begeleiding is hulp in veel gevallen ook zeer belangrijk; kinderen spiegelen de ouders en uiteindelijk kun je je kind pas echt goed helpen als je ook goed voor jezelf zorgt. Begeleiding vindt dan uiteraard plaats zonder aanwezigheid van kinderen.